Pomáhame Vám uspieť

Tuky

SPT P FAVORIT MAXI(700 kg (140 ks x 5 kg) )

podľa potreby/receptúry

100 % rastlinný pokrmový tuk, vhodný pre potravinársky priemysel (v cukrárskej výrobe je vhodný na výrobu a riedenie tukových poliev, výrobu čokolády a zmrzlín, ako aj vysokotukových ciest).

SPT DT MAXI (700 kg (140 ks x 5 kg bloky) )

podľa potreby/receptúry

100 % rastlinný tuk, vhodný na výrobu náplní do cukroviniek.  

FAVORIT P(10 kg (2 x 5 kg bloky) )

podľa potreby/receptúry

100 % rastlinný pokrmový tuk, vhodný pre potravinársky priemysel (v cukrárskej výrobe je vhodný na výrobu a riedenie tukových poliev, výrobu čokolády a zmrzlín, ako aj vysokotukových ciest). 

SPT RP FAVORIT(10 kg)

Pokrmový tuk 100%, určený pre použitie v potravinárskom priemysle, vhodný na výrobu čokolády, prípravu a riedenie čokoládových povrchov, zmrzlín a vysokotukového cesta.

SPT N FAVORIT(10 kg)

Pokrmový tuk 100%, určený na použitie v potravinárskom priemysle, vhodný na výrobu náplní

SPT DR MAXI(700 kg (140 ks x 5 kg) )

podľa potreby/receptúry

100 % rastlinný tuk, vhodný na výrobu náplní do cukroviniek. 

FAVORIT S-ECO(10 kg (2 ks x 5 kg) )

podľa potreby/receptúry

Rastlinný pekárenský tuk (70 % obsah tuku), vhodný na výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov, do cesta a do krémov. 

MARGARÍN SMETOL 80 %(10 kg (40 ks x 250 g) )

podľa potreby/receptúry

80 % rastlinný margarín na pečenie a varenie, vhodný do všetkých druhov ciest, na pečenie a prípravu krémov.