Pomáhame Vám uspieť

Suché plody, jadroviny a olejniny

Suché plody, jadroviny a olejniny

SLNEČNICA LÚPANÁ - BAKERY(25 kg)

podľa potreby/receptúry

Lúpané semeno slnečnice (Heliantus annuus L.), vhodné pre pekársku výrobu, na priamu spotrebu alebo na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle. 

SLNEČNICA LÚPANÁ(25 kg )

podľa potreby/receptúry

Lúpané semeno slnečnice ročnej (Heliantus annuus L.), vhodné pre pekársku výrobu, na priamu spotrebu alebo na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle.

SLNEČNICA - LÚPANÉ JADRÁ(25 kg)

podľa potreby/receptúry

Lúpané a čistené semená slnečnice (Helianthus annus L.), vhodné pre pekársku výrobu do cesta, do posypov, v gastronómii a na priamu spotrebu alebo na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle.