Pomáhame Vám uspieť

Prírodné farbivá

Potravinárske farbivá

FARBA ORANŽOVÁ, E160A (BETA-CAROTENE) BC-100-OS(4,5 kg)

Farbivo je možné používať v produktoch s vysokým obsahom tukov (maslo, margaríny, dressingy, náplne, extrudované výrobky). Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Prírodné farbivo, určené pre potravinársky priemysel. 

CARTHAMUS WS(0,5 kg)

Produkt možno používať v potravinách s nízkym alebo neutrálnym pH, a to v nevyhnutnom množstve. Žlto-zelený až žltý odtieň sa dosiahne pri pH nižších ako 7.

Vhodnosť použitia, stabilita a dávkovanie musia byť odberateľom otestované vo finálnom výrobku. Pred použitím produkt pretrepať, do výrobku ho pridávať za súčasného miešania. Na riedenie produktu použiť len mäkkú alebo destilovanú vodu. Nemiešať s vápenatými soľami. 

Tekutá aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

FARBA ČERVENÁ KARMÍN CC-1000-WS, FARBIVO E120(0,5 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.

Farbivo vo forme tekutiny, určené pre potravinársky priemysel.

FARBA ZELENÁ E141, E100 CT-7020-WS-AP(0,5 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.

Farbivo možno používať v potravinách s nízkym alebo neutrálnym pH, v množstve neprekračujúcom max. povolený obsah propylénglykolu v danej potravine. 

Farbivo vo forme tekutiny, určené pre potravinársky priemysel. 

KARAMEL LIEHOVINOVÝ E150A(14 kg)

1 kg/100 kg liehoviny, resp. podľa receptúr

Pri doporučenom dávkovaní výrobca garantuje dodržanie požiadaviek Vyhlášky MZ ČR č.4/2008 Z.z., 305/2004 Z.z. a 447/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 110/1997 Zz. v znení neskorších predpisov.

Tekuté prírodné hnedé farbivo, určené pre potravinársky priemysel.