Pomáhame Vám uspieť

Potravinárske farbivá

FARBA ČERVENÁ BRILANTNÁ(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo
finálnom výrobku.
Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 8,3 mg/kg
03 Zmrzliny - 0 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 33,2 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 91 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4) - max. 91 mg/kg
07.2 Jemné pečivo - 0 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1, 3 a 4) - max. 16 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel. 

FARBA ŽLTÁ BANÁNOVÁ(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.
Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 10 mg/kg
03 Zmrzliny - 0 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 30 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 50 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4) - max. 50 mg/kg
07.2 Jemné pečivo - 0 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 180 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1, 3 a 4) - max. 10 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel. 

FARBA ČIERNA(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.
Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 150 mg/kg
03 Zmrzliny - max. 150 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 300 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 500 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4) - max. 300 mg/kg
07.2 Jemné pečivo - max. 200 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1, 3 a 4) - max. 150 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel. 

FARBA ČERVENÁ KOŠENILOVÁ E124(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.

Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:

01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 5 mg/kg
03 Zmrzliny - 0 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 20 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 55 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4) - max. 55 mg/kg
07.2 Jemné pečivo - 0 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 170 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1, 3 a 4) - max. 10 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel.

FARBA FIALOVÁ SVETLÁ E132, E122(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.
Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 150 mg/kg
03 Zmrzliny - max. 111 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 111 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 500 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4 max. 111 mg/kg)
07.2 Jemné pečivo - max. 111 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1,3 a 4) - max. 150 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel.

FARBA FIALOVÁ TMAVÁ E122, E133(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.

Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:

01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 150 mg/kg

03 Zmrzliny - max. 70 mg/kg

05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 70 mg/kg

05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 500 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4 max. 70 mg/kg)

07.2 Jemné pečivo - max. 70 mg/kg

14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg

16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1,3 a 4) - max. 150 mg/kg 

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel. 

FARBA HNEDÁ ČOKOLÁDOVÁ E110, E132, E124, E104(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.
Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 12 mg/kg
03 Zmrzliny - 0 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 81 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 81 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4 max. 81 mg/kg)
07.2 Jemné pečivo - 0 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1, 3 a 4) - max. 12 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel.

FARBA MODRÁ BRILANTNÁ E133(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.
Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 150 mg/kg
03 Zmrzliny - max. 150 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 300 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 500 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4) - max. 300 mg/kg
07.2 Jemné pečivo - max. 200 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1, 3 a 4) - max. 150 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel.