Pomáhame Vám uspieť

Kyseliny

Potravinárska chémia

KYSELINA CITRÓNOVÁ 1 KG(1 kg)

podľa potreby/receptúry

Monohydrát kyseliny citrónovej, určený pre potravinársky priemysel. 

KYSELINA CITRÓNOVÁ MONOHYDRÁT(25 kg)

podľa potreby/receptúry

Monohydrát kyseliny citrónovej, určený pre potravinársky priemysel.

KYSELINA CITRÓNOVÁ MONOHYDRÁT POTR. SK 25 KG(25 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie musí byť otestovaná výrobcom finálneho produkt. Je potrebné dodržať max. limity podľa príslušnej kategórie produktu podľa Nariadenia (ES) č. 1333/2008.

Aditívna látka, vhodná pre potravinársky priemysel. 

HELS KVASNÝ OCOT LIEHOVÝ 8 %(6 l)

podľa potreby 

Výrobok s okysľujúcim účinkom, vyrobený zo zriedeného etanolu octovým oxidačným kvasením za prítomnosti octových baktérií, určený na použitie v potravinárskom priemysle. 

KYSELINA MLIEČNA 80 %(25, 30 kg)

Podmienky používania v kategóriách potravín sa špecifikujú v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1129/2011.

Potravinárske aditívum (E270), určené pre potravinársky priemysel.  

KYSELINA ASKORBOVÁ(25 kg)

Podmienky používania v kategóriách potravín sa špecifikujú v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1129/2011. 

Potravinárske aditívum (E300), určené pre potravinársky priemysel.