Pomáhame Vám uspieť

Kypridlá

Potravinárska chémia

HYDROGÉNUHLIČITAN AMÓNNY KR. POTR. SK 25 KG(25 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie musí byť otestovaná výrobcom finálneho produkt. Je potrebné dodržať max. limity podľa príslušnej kategórie produktu podľa Nariadenia (ES) č. 1333/2008. 

Aditívna látka, vhodná pre použitie v potravinárskom priemysle (kypriaca látka, regulátor kyslosti).