Pomáhame Vám uspieť

Kypridlá

Potravinárska chémia

SÓDA BICARBONA(1 kg)

Prídavná látka, určená pre potravinársky priemysel. 

HYDROGÉNUHLIČITAN SODNÝ POTRAV. SK 25 KG(25 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie musí byť otestovaná výrobcom finálneho produkt. Je potrebné dodržať max. limity podľa príslušnej kategórie produktu podľa Nariadenia (ES) č. 1333/2008.

Aditívna látka, vhodná pre potravinársky priemysel. 

AMONIUM SALAJKA(5 kg)

podľa potreby/receptúry

Biely kryštalický prášok so slabým zápachom po amoniaku, určený pre potravinársky priemysel.

KYPRIACI PRÁŠOK(1 kg)

podľa receptúr

Kypriaci prášok, vhodný na použitie pre potravinársky priemysel. 

KYPRIACI PRÁŠOK ŠKROBOVÝ DO PEČIVA(1 kg )

krehké cesto: 20 g kypriaci prášok, 1 kg múka

trené cesto: 40 - 50 g kypriaci prášok, 1 kg múka

piškótové cesto: 40 g kypriaci prášok, 1 kg múka

Kypridlo, vhodné pre potravinársky priemysel. 

KYPRIACI PRÁŠOK DO PEČIVA 15 KG (3 X 5 KG)(15 kg)

podľa receptúr

Kypriaci prášok do pečiva, vhodný pre potravinársky priemysel.

KYPRIACI PRÁŠOK(15 kg)

podľa receptúr

Kypriaci prášok do pečiva, vhodný pre potravinársky priemysel.

KYPRIACI PRÁŠOK DO PEČIVA 1 KG(1 kg)

podľa receptúr

Kypriaci prášok do pečiva, vhodný pre potravinársky priemysel.