Pomáhame Vám uspieť

Emulgátory

Potravinárska chémia

EMULGÁTOR TUMIX CLASSIC (8 kg)

1-2 % pasty na hmotnosť cesta

Emulgátor vo forme pasty, určený na prípravu piškótových ciest a šľahaných hmôt.

SOLEC F-10(200 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie musí byť otestovaná výrobcom finálneho produkt. Je potrebné dodržať max. limity podľa príslušnej kategórie produktu podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách.

Aditívna látka, vhodná pre použitie v potravinárskom priemysle. 

MONOPALS 100(10 kg)

1,0 - 1,6 %

Pastovitý zlepšujúci prípravok (emulgátor), vhodný pre použitie v cukrárskej výrobe (výroba šľahaných hmôt).

EMULGAČNÁ PASTA CREDI(10 kg)

1,0 - 2,5 % na celkovú hmotnosť surovín použitých na výrobu šľahaných hmôt

Emulgačná pasta, vhodná na použitie v cukrárskej výrobe (výroba šľahaných hmôt). 

EMULGAČNÁ PASTA CORTINA(5 kg)

5 g Cortina, 1 l ochuteného zmrzlinového základu

Emulgačná pasta, vhodná na výrobu zmrzlín. 

EMULGAČNÁ PASTA BISQUITA(5 kg)

20 - 35 : 1000 

Pastovitý emulgátor s prírodnou arómou, vhodný pre použitie v cukrárskej výrobe (výroba šľahaných hmôt a zmrzlín).