Pomáhame Vám uspieť

Potravinárska chémia

KYSELINA CITRÓNOVÁ MONOHYDRÁT(25 kg)

podľa potreby/receptúry

Monohydrát kyseliny citrónovej, určený pre potravinársky priemysel.

KYSELINA CITRÓNOVÁ MONOHYDRÁT POTR. SK 25 KG(25 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie musí byť otestovaná výrobcom finálneho produkt. Je potrebné dodržať max. limity podľa príslušnej kategórie produktu podľa Nariadenia (ES) č. 1333/2008.

Aditívna látka, vhodná pre potravinársky priemysel. 

HELS KVASNÝ OCOT LIEHOVÝ 8 %(6 l)

podľa potreby 

Výrobok s okysľujúcim účinkom, vyrobený zo zriedeného etanolu octovým oxidačným kvasením za prítomnosti octových baktérií, určený na použitie v potravinárskom priemysle. 

KYSELINA MLIEČNA 80 %(25, 30 kg)

Podmienky používania v kategóriách potravín sa špecifikujú v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1129/2011.

Potravinárske aditívum (E270), určené pre potravinársky priemysel.  

KYSELINA ASKORBOVÁ(25 kg)

Podmienky používania v kategóriách potravín sa špecifikujú v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1129/2011. 

Potravinárske aditívum (E300), určené pre potravinársky priemysel. 

EMULGÁTOR TUMIX CLASSIC (8 kg)

1-2 % pasty na hmotnosť cesta

Emulgátor vo forme pasty, určený na prípravu piškótových ciest a šľahaných hmôt.

SOLEC F-10(200 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie musí byť otestovaná výrobcom finálneho produkt. Je potrebné dodržať max. limity podľa príslušnej kategórie produktu podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách.

Aditívna látka, vhodná pre použitie v potravinárskom priemysle. 

MONOPALS 100(10 kg)

1,0 - 1,6 %

Pastovitý zlepšujúci prípravok (emulgátor), vhodný pre použitie v cukrárskej výrobe (výroba šľahaných hmôt).