Pomáhame Vám uspieť

Potravinárska chémia

AMONIUM SALAJKA(5 kg)

podľa potreby/receptúry

Biely kryštalický prášok so slabým zápachom po amoniaku, určený pre potravinársky priemysel.

KYPRIACI PRÁŠOK(1 kg)

podľa receptúr

Kypriaci prášok, vhodný na použitie pre potravinársky priemysel. 

KYPRIACI PRÁŠOK ŠKROBOVÝ DO PEČIVA(1 kg )

krehké cesto: 20 g kypriaci prášok, 1 kg múka

trené cesto: 40 - 50 g kypriaci prášok, 1 kg múka

piškótové cesto: 40 g kypriaci prášok, 1 kg múka

Kypridlo, vhodné pre potravinársky priemysel. 

KYPRIACI PRÁŠOK DO PEČIVA 15 KG (3 X 5 KG)(15 kg)

podľa receptúr

Kypriaci prášok do pečiva, vhodný pre potravinársky priemysel.

KYPRIACI PRÁŠOK(15 kg)

podľa receptúr

Kypriaci prášok do pečiva, vhodný pre potravinársky priemysel.

KYPRIACI PRÁŠOK DO PEČIVA 1 KG(1 kg)

podľa receptúr

Kypriaci prášok do pečiva, vhodný pre potravinársky priemysel.

HYDROGÉNUHLIČITAN AMÓNNY KR. POTR. SK 25 KG(25 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie musí byť otestovaná výrobcom finálneho produkt. Je potrebné dodržať max. limity podľa príslušnej kategórie produktu podľa Nariadenia (ES) č. 1333/2008. 

Aditívna látka, vhodná pre použitie v potravinárskom priemysle (kypriaca látka, regulátor kyslosti). 

KYSELINA CITRÓNOVÁ 1 KG(1 kg)

podľa potreby/receptúry

Monohydrát kyseliny citrónovej, určený pre potravinársky priemysel.