Pomáhame Vám uspieť

Potravinárska chémia

SORBAN DRASELNÝ POTRAVINÁRSKY (E202)(1 kg)

max. 26,8 g na hektoliter

Konzervačná látka, určená pre potravinársky priemysel. 

PROPIONAN VÁPENATÝ(20 kg)

0,2 - 0,5 % na hmotnosť múky

Aditívna látka, určená pre potravinársky priemysel. 

PANOSORB(5 kg)

Podmienky používania v kategóriách potravín sa špecifikujú v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1129/2011.

Aditívna látka (E200), určená pre potravinársky priemysel.

PANOSORB (E200, F.C.C.)(25 kg)

Podmienky používania v kategóriách potravín sa špecifikujú v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1129/2011. 

Aditívna látka (E200), určená pre potravinársky priemysel. 

FUNGISTOP(25 kg)

max. 2 % na hmotnosť múky 

Zlepšujúci prípravok s obsahom konzervačných látok, určený na výrobu toastov a chlebov s dlhou trvanlivosťou.

PROSON PRESERVE(10 kg)

1 % na hmotnosť múky

V blokoch lisovaný prípravok, obsahujúci potravinárske aditívum a konzervačnú látku proti plesniam, určený na výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov.

SÓDA BICARBONA(1 kg)

Prídavná látka, určená pre potravinársky priemysel. 

HYDROGÉNUHLIČITAN SODNÝ POTRAV. SK 25 KG(25 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie musí byť otestovaná výrobcom finálneho produkt. Je potrebné dodržať max. limity podľa príslušnej kategórie produktu podľa Nariadenia (ES) č. 1333/2008.

Aditívna látka, vhodná pre potravinársky priemysel.