Pomáhame Vám uspieť

Fondant

Polevy

FONDANT K(15 kg)

podľa receptúry

Fondant (konzistentná zmes cukru, glukózového sirupu a vody), vhodný pre použitie v potravinárskom priemysle (polevy, výroba cukrárskych plniek).

FONDANT F 20(15 kg)

Fondant (konzistentná zmes cukru a glukózového sirupu), vhodný pre použitie v potravinárskom priemysle (polevy, výroba cukrárskych náplní).

FONDACREME (15 kg)

podľa receptúr

Fondant (homogénna pevná biela hmota), určená na použitie v potravinárskom priemysle ako poleva, na výrobu cukrárskych plniek a krémov. 

BELGOFONDANT (15 kg)

podľa receptúr

Fondant (homogénna pevná biela hmota), vhodná na použitie v potravinárskom priemysle ako poleva, na výrobu cukrárskych plniek a krémov.

SUESSE GLASUR(10 kg)

1 kg zmes, 150 - 200 ml voda zahriata na 40 °C, resp. podľa receptúr

Sypká sladká zmes, určená na výrobu cukrovej polevy na pekárske a cukrárske výrobky.