Pomáhame Vám uspieť

Polevy

POLEVA TMAVÁ AZABACHE(5 kg)

podľa potreby/receptúry

Poleva tmavá, vhodná na polievanie cukrárskych výrobkov. 

POLEVA TMAVÁ MC (15 kg)

podľa receptúr 

Tmavá tuková poleva, určená pre cukrárenské výrobky, pekárenské výrobky a trvanlivé pečivo.

POLEVA BIELA NA MRAZENÉ KRÉMY EVA(10 kg)

Polotovar k ďalšiemu spracovaniu
používa sa pri výrobe zmrzliny, nanukov a ostatných mraziarenských výrobkov

POLEVA TMAVÁ NA MRAZENÉ KRÉMY EVA(10 kg)

podľa receptúry

Polotovar k ďalšiemu spracovaniu
použitie na výrobu zmrzliny, nanukov a ostatných mraziarenských výrobkov

POLEVA TMAVÁ P-250(10 kg )

podľa potreby/receptúry

Polotovar na ďalšie spracovanie, vhodný na cukrárske, pekárske výrobky a trvanlivé pečivo.

POLEVA TMAVÁ KIRIBATI(5 kg)

podľa potreby/receptúry

Poleva tmavá, vhodná na polievanie cukrárskych výrobkov.

DOBRÁ POLEVA TMAVÁ ZÁKLADNÁ(15 kg)

podľa potreby/receptúry

Polotovar na ďalšie spracovanie, vhodný na cukrárske, pekárske výrobky a trvanlivé pečivo.

POLEVA TMAVÁ EKVIA - K(10 kg)

podľa potreby/receptúry

Polotovar na ďalšie spracovanie, určený pre cukrárske, pekárske výrobky a trvanlivé pečivo.