Pomáhame Vám uspieť

Zmesi na smažené výrobky

Pekárske zmesi

KRAPFENKONZENTRAT MIT EI (25 kg)

50 % na hmotnosť múky 

Múčna zmes, určená na výrobu šišiek a iných smažených výrobkov.