Pomáhame Vám uspieť

Iné mlynárske výrobky

Múky a mlynárske výrobky

RAŽNÁ DRŤ(30 kg )

podľa receptúry finálneho spracovateľa 

Ražná drť, určená na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle (na výrobu chleba, sušienok, cestovín, a i.). 

RAŽNÁ DRŤ(25 kg )

podľa receptúry finálneho spracovateľa 

Ražná drť, určená na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle (na výrobu chleba, sušienok, cestovín, a i.). 

PŠENIČNÁ DRŤ(30 kg )

podľa potreby/receptúry

Pšeničná drť, vhodná na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle.