Pomáhame Vám uspieť

Múky a mlynárske výrobky

RAŽNÉ VLOČKY HRUBÉ (15 kg )

podľa receptúr

Ražné vločky, určené pre potravinársky priemysel (na výrobu cereálnych výrobkov, prímesí do ciest na chlieb a pečivo, ako aj na priamy konzum). 

PŠENIČNÉ VLOČKY HRUBÉ (15 kg )

podľa receptúr

Pšeničné vločky, určené pre potravinársky priemysel (na výrobu cereálnych výrobkov, prímesí do ciest na chlieb a pečivo, ako aj na priamy konzum). 

RAŽNÁ DRŤ(30 kg)

podľa potreby/receptúry

Ražná drť, vhodná na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle. 

PŠENIČNÁ DRŤ(25 kg )

podľa receptúr finálneho spracovateľa 

Pšeničná drť, určená na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle (na výrobu chleba, sušienok, cestovín, a i.). 

RAŽNÁ DRŤ(30 kg )

podľa receptúry finálneho spracovateľa 

Ražná drť, určená na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle (na výrobu chleba, sušienok, cestovín, a i.). 

RAŽNÁ DRŤ(25 kg )

podľa receptúry finálneho spracovateľa 

Ražná drť, určená na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle (na výrobu chleba, sušienok, cestovín, a i.). 

PŠENIČNÁ DRŤ(30 kg )

podľa potreby/receptúry

Pšeničná drť, vhodná na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle.

PŠENIČNÁ MÚKA GRAHAM(50 kg)

podľa potreby/receptúry

Pšeničná múka, vyrobená mletím zo zrna potravinárskej pšenice letnej, vhodná pre potravinársky priemysel.