Pomáhame Vám uspieť

Zmesi na linecké cesto

Cukrárske zmesi

MURBTEIGKONZENTRAT(10 kg)

podľa potreby/receptúry

Múčna zmes, určená na výrobu lineckého cesta, ktoré je určené na výrobu jemného pečiva, lineckých koláčikov, lineckého treného pečiva a i.