Pomáhame Vám uspieť

Arómy

Arómy a koncentráty

ARÓMA KARAMEL PG / ALK. 0 % OBJ.(1 kg)

2 g / 1 kg potraviny.

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA CITRÓN S CUKROM, ALK. 50 % OBJ.(5 kg)

3 - 5 g / 100 g potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA CITRÓN S CUKROM, ALK. 50 % OBJ.(1 kg)

3 - 5 g / 100 g potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA CITRÓN 2,5/ALK. 80 % OBJ. (1 kg)

2,5 g/1 kg potraviny. 

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA PEPERMINT PG / ALK. 0 % OBJ. (1 kg)

1 g/1 kg potraviny.

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách: 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových): 1000 mg/kg. Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

EXTRAKT SLIVKOVÝ, ALK. 40 % OBJ. (5 kg)

10 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA JAHODA LESNÁ PG/ALK. 0 % OBJ. (1 kg)

1 g/1 kg potraviny

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách: 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových): 1000 mg/kg. Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

KARAMELOVÁ ARÓMA (10 kg)

všeobecne: 1 g/kg

5 % vodný roztok cukru: 1 g/kg

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.