Pomáhame Vám uspieť

Arómy

Arómy a koncentráty

SYROVÁ ARÓMA (1 kg)

všeobecne: 1 g/kg 

zemiaky: 1 g/kg

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA ČUČORIEDKA PG/ALK. 0 % OBJ.(1 kg)

1 g / 1 kg potraviny. 

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg. Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA MARHUĽA PG/ALK. 0 % OBJ.(1 kg)

1 g / 1 kg potraviny.

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA ORECH 5 / ALK. 50 % OBJ. (1 kg)

5 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA ORECH 5 / ALK. 50 % OBJ. (5 kg)

5 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA KOKOS 5/ALK. 60 % OBJ.(1 kg)

5 g / 1 kg potraviny. 

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA KOKOS PG/ALK. 0 % OBJ.(1 kg)

1 g / 1 kg potraviny. 

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA BANÁN S CUKROM, ALK. 22 % OBJ. (10 kg )

3 - 5 g/100 g potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.