Pomáhame Vám uspieť

Arómy

Arómy a koncentráty

ARÓMA MED PG / ALK. 1,6 % OBJ. (1 kg)

1 g/1 kg potraviny

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách: 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových): 1000 mg/kg. Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.  

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.
 

JAVOROVÁ ARÓMA - HNEDÁ (1 kg)

všeobecne: 2 g/kg

5 % vodný roztok cukru: 2 g/kg 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA VANILKA S CUKROM, ALK. 42 % OBJ. (1 kg )

3 - 5 g/100 g potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel 

JAHODOVÁ ARÓMA(1 kg)

všeobecne: 1 g/kg

5 % vodný roztok cukru: 1 g/kg

Aróma, vhodná pre potravinársky priemysel.

ARÓMA ČEREŠŇA 5/ ALK. 60 % OBJ. (1 kg)

5 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA PISTÁCIA 20 / ALK. 60 % OBJ. (1 kg)

20 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA PISTÁCIA PG/ALK. 0 % OBJ.(1 kg)

1 g / 1 kg potraviny. 

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

SYROVÁ ARÓMA (10 kg)

všeobecne: 1 g/kg 

zemiaky: 1 g/kg

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.