Pomáhame Vám uspieť

Arómy a koncentráty

FAVORIT RUM ARÓMA (5,5 kg)

5 g/kg

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA MASLO 2,5 / ALK. 50 % OBJ. (1 kg )

2,5 g/1 kg potraviny. Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Tekutá aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA MANDĽA HORKÁ 5/ALK. 60 % OBJ. (5 kg)

5 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA ORECH PG/13 %(10 kg)

1 g/1 kg potraviny. 

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA MANDĽA HORKÁ 0,2/ALK. 60 % OBJ.(1 kg)

0,2 g / 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA JAHODA S CUKROM, ALK. 22 % OBJ.(1 kg)

3 - 5 g / 100 g potraviny. 

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.lnom v

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA HRUŠKA 3/ALK. 60 % OBJ.(1 kg)

3 g / 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA KARAMEL PG / ALK. 0 % OBJ.(1 kg)

2 g / 1 kg potraviny.

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.