Pomáhame Vám uspieť

Arómy a koncentráty

ARÓMA MALINA 5/ALK. 60 % OBJ.(1 kg)

5 g / 1 kg potraviny. 

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA MALINA 5/ALK. 60 % OBJ.(4 kg)

5 g / 1 kg potraviny. 

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA VANILK. - SMOTANA 2/ ALK. 40 % OBJ. (1 kg)

2 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA VANILK. - SMOTANA 2/ ALK. 40 % OBJ. (5 kg)

2 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA VANILK. - SMOTANA 2/ ALK. 40 % OBJ. (10 kg)

2 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

CITRÓNOVÁ ARÓMA(10 kg)

všeobecne: 0,3 g/kg

5 % vodný roztok cukru: 0,3 g/kg 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA VIŠŇOVÁ(10 kg)

všeobecne: 1 g/kg

5 % vodný roztok cukru: 1 g/kg 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA BROSKYŇA PG/ALK. 0 % OBJ. (1 kg)

1 g / 1 kg potraviny. 

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg. 

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.