Pomáhame Vám uspieť

Arómy a koncentráty

ARÓMA JABLKO PG/ALK. 0 % OBJ.(1 kg)

1 g / 1 kg potraviny.

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg. 

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA JABLKO 5/ALK. 60 % OBJ.(1 kg)

5 g / 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA MANDĽA SLADKÁ 5 / ALK. 60 % OBJ. (1 kg)

5 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA KÁVA 3/ ALK. 60 % OBJ. (1 kg )

3 g/1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné odskúšať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA RUMOVÁ KINGSTON, ALK. 40 % OBJ.(5 kg)

10 g/ 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA RUMOVÁ KINGSTON, ALK. 40 % OBJ.(1 kg)

10 g / 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA BROSKYŇA 5/ALK. 60 % OBJ.(1 kg)

5 g / 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA RUM S CUKROM, ALK. 22,6 % OBJ.(5 kg)

3 - 5 g / 100 g potraviny. 

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.