Pomáhame Vám uspieť

Arómy a koncentráty

ARÓMA VANILKA S CUKROM, ALK. 42 % OBJ. (5 kg)

3 - 5 g/100 g potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA PUNČ 5/ALK. 50 % OBJ.(5 kg)

5 g/ 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA PUNČ 5/ALK. 50 % OBJ.(1 kg)

5 g/ 1 kg potraviny. 

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA RUMOVÁ KINGSTON, ALK. 40 % OBJ.(9 kg)

10 g / 1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

FAVORIT RUM ARÓMA(1 kg)

5 g/kg
Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ČOKOLÁDOVÁ ARÓMA (10 kg)

všeobecne: 1 g/kg

5 % vodný roztok cukru: 1 g/kg 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

CITRÓNOVÁ ARÓMA(1 kg)

všeobecne: 1 g/kg

5 % vodný roztok cukru: 1 g/kg 

Aróma, vhodná pre potravinársky priemysel.

ARÓMA BANÁN S CUKROM, ALK. 22 % OBJ. (1 kg )

3 - 5 g/100 g potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.