Pomáhame Vám uspieť

Arómy a koncentráty

PUNČOVÁ ARÓMA(10 kg)

všeobecne: 1 g/kg 

5 % vodný roztok cukru: 1 g/kg 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA RUM S CUKROM, ALK. 22,6 % OBJ.(10 kg)

3 - 5 g / 100 g potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA BANÁN 1/ALK. 60 % OBJ. (1 kg)

1 g / 1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA BANÁN S CUKROM, ALK. 22 % OBJ. (5 kg )

3 - 5 g/100 g potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA VODNÝ MELÓN - KONCENTRÁT (1 kg)

0,8 - 4 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA VIŠŇA 5/ALK. 60 % OBJ.(1 kg)

5 g / 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA MASLO 2,5/ALK. 50 % OBJ.(1 kg)

2,5 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA MED PG / ALK. 1,6 % OBJ. (1 kg)

1 g/1 kg potraviny

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách: 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových): 1000 mg/kg. Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.  

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.