Pomáhame Vám uspieť

Arómy a koncentráty

ARÓMA LIESKOVÝ ORECH PG / ALK.% OBJ. (1 kg)

1 g/1 kg potraviny. Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách: 3000 mg/kg, v nápojoch okrem krémových: 1000 mg/kg. Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Tekutá aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA LIESKOVÝ ORECH 5 / ALK. 60 % OBJ. (5 kg )

5 g/1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA LIESKOVÝ ORECH 5 / ALK. 60 % OBJ. (1 kg )

5 g/1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

EXTRAKT SLIVKOVÝ, ALK. 40 % OBJ. (1 kg)

10 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA BANÁN PG/ALK. 5,9 % OBJ. (1 kg)

1 g / 1 kg potraviny. 

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg. Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

KOKOSOVÁ ARÓMA (10 kg)

všeobecne: 1 g/kg

5 % vodný roztok cukru: 1 g/kg 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.