Pomáhame Vám uspieť

Arómy a koncentráty

ARÓMA VANILKA 5/ALK. 40 % OBJ.(1 kg)

5 g/ 1 kg potraviny. 

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

JAVOROVÁ ARÓMA - TRANSPARENTNÁ (1 kg)

všeobecne: 1 g/kg

5 % vodný roztok cukru: 1 g/kg 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA MARHUĽA 5 / ALK. 60 % OBJ. (1 kg)

5 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA MARHUĽA PG/ALK. 0 % OBJ.(5 kg)

1 g / 1 kg potraviny.

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.lnom v

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA MANDARINKA 10 / ALK. 80 % OBJ.(1 kg)

10 g / 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

SLANINOVÁ ARÓMA(10 kg)

všeobecne: 1 g/kg

zemiaky: 1 g/kg

Tekutá aróma, vhodná pre potravinársky priemysel.

ARÓMA SMOTANA 2/ALK. 50 % OBJ. (1 kg)

2 g / 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA BRANDY S CUKROM, ALK. 42 % OBJ. (1 kg)

3 - 5 g /100 g potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.