Pomáhame Vám uspieť

Arómy a koncentráty

SAUERMELK-JOGHURT(5 kg (2 x 2,5 kg) )

30 g/1 kg potraviny

Prášková aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

VANILKOVÁ ARÓMA (10 kg)

všeobecne: 1 g/kg

5 % vodný roztok cukru: 1 g/kg 

sušienky: 2 g/kg

tukové krémy: 5 g/kg

fondant: 3 g/kg

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA JOGURT PG/ALK. 0 % OBJ.(1 kg)

1 g/1 kg potraviny.

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch okrem krémových 1000 mg/kg.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA HROZNOVÁ KONCENTRÁT (1 kg)

1 g/1 kg potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel. 

ARÓMA NUGÁT PG/ALK. 8,4 % OBJ.(1 kg)

1 g/1 kg potraviny.

Najvyššie prípustné množstvo propylénglykolu v potravinách je 3000 mg/kg, v nápojoch (okrem krémových) 1000 mg/kg.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA PUNČ S CUKROM, ALK. 22 % OBJ.(1 kg)

3 - 5 g/100 g potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA PUNČ S CUKROM, ALK. 22 % OBJ. (5 kg)

3 - 5 g/100 g potraviny

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku. 

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.

ARÓMA POMARANČ 3/ALK. 80 % OBJ.(1 kg)

3 g / 1 kg potraviny.

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné otestovať odberateľom vo finálnom výrobku.

Aróma, určená pre potravinársky priemysel.