Pomáhame Vám uspieť

Pomôcky pre pekárov a cukrárov

Vrecká drezír.ultra flex 50(1 kus)

Vrecká drezír.ultra flex 46(1 kus)

Vrecká drezír. standard 55(1 kus)

Vrecká drezír. standard 46(1 kus)

Vrecká drezír. special 46(1 kus)

Vrecká drez.Stand.55cmSTD055(1 kus)

Vrecká drez.Stand.46cmSTD046(1 kus)

Vrecká drez.Stand.28cmSTD028(1 kus)