Pomáhame Vám uspieť

Zákazníci

Od začiatku svojej činnosti je EKVIA s.r.o. zameraná na zásobovanie pekární a cukrární surovinami a pomocným materiálom. Vzhľadom na šírku sortimentu si však suroviny pre svoju výrobu u nás našli aj výrobcovia tyčiniek a oblátok, extrudovaných výrobkov, výrobcovia zmrzliny, hotely, jedálne, lahôdkarské a rôzne iné potravinárske výrobne. Napriek tomuto širokému portfóliu, pekárska a cukrárska výroba tvorí viac ako 80% obratu našej spoločnosti. Štruktúra zákazníkov je zrejmá z nasledujúceho grafu: 

zakaznici4