Pomáhame Vám uspieť

Technologický servis

Technologický servis pokladáme za jednu z najdôležitejších služieb pre našich zákazníkov. Preto v spoločnosti EKVIA pracujú niekoľkí špičkoví odborníci - majstri pekári a cukrári s dlhoročnou praxou. Technológovia sú pravidelne školení a oboznamovaní s novinkami a trendmi európskeho pekárstva a cukrárstva. Technologický servis zahŕňa dve hlavné aktivity:

Prezentácia a zavádzanie nových 
výrobkov na trh

Na európsky trh neustále prichádzajú novinky, ktoré EKVIA prostredníctvom svojich partnerov v zahraničí prináša slovenským pekárom a cukrárom. Naši technológovia potom tieto novinky zavádzajú do výroby priamo v prevádzke zákazníka - vrátane vysvetlenia správneho technologického postupu, oboznámenia s receptúrou a zaškolenia personálu na prevádzke.

Riešenie problémov

Aj v najlepšej pekárni, či cukrárni môže vzniknúť technologický problém, s ktorým si zákazník nevie poradiť. Technológovia spoločnosti EKVIA, na základe svojich vedomostí a praktických skúseností, sa snažia pomôcť zákazníkovi pri riešení vzniknutého problému priamo na mieste. 

 a all techn.jpg