Pomáhame Vám uspieť

Firemná kultúra

Spoločnosť EKVIA je od začiatku postavená na hodnotách ako sú čestnosť, poctivosť a etické konanie. Sme presvedčení, že najmä vďaka týmto fundamentom a na nich postaveným ďalším faktorom (spoľahlivosť, zodpovednosť, či kvalita) sa nám darí získavať spokojných zákazníkov a kvalitných dodávateľov. Dobré meno spoločnosti EKVIA s.r.o. na Slovensku i v zahraničí je snáď dôkazom toho, že náš prístup ku firemnej kultúre je správny.

fajka Kvalita

EKVIA kladie mimoriadny dôraz na kvalitu poskytovaných služieb a dodávaných surovín. Oficiálnym potvrdením nášho snaženia o kvalitný servis pre zákazníkov bolo v roku 2004 certifikovanie Systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000 spoločnosťou SGS. Ďalším krokom ku kvalite a bezpečnosti nami predávaných surovín a poskytovaných služieb je od novembra 2010 certifikácia podľa ISO 22000:2005.

fajka SPOĽAHLIVOSŤ

Vďaka viac ako 6000 m2 skladovej plochy v 4 prevádzkach je EKVIA schopná skladovať dostatočné množstvo tovaru na to, aby sme mohli plynule zásobovať zákazníkov kompletným sortimentom. Logistický systém, ktorý sme vybudovali na základe dlhoročných skúseností s distribúciou tovaru umožňuje, aby zákazník dostal objednaný tovar vtedy, keď ho potrebuje a očakáva. Robíme maximum pre to, aby sa zákazník mohol spoľahnúť, že objednaný tovar dostane v požadovanom množstve, kvalite a čase.

fajka ZODPOVEDNOSŤ

Poskytovanie služieb na najvyššej úrovni vyžaduje aj prijatie zodpovednosti za riešenie prípadných problémov, či reklamácií. Pracovníci spoločnosti EKVIA sa v maximálne možnej miere snažia vyjsť zákazníkovi v ústrety a v prípade oprávnených sťažností ich riešiť rýchlo a efektívne. Zodpovednosť sa však viaže aj na plnenie záväzkov voči našim dodávateľom a štátu.