Pomáhame Vám uspieť

Čierna skrinka

Zodpovednou osobou pre oznamovanie protispoločenskej činnosti je Ing. Magdaléna Meňhartová.

Podnety môžete zasielať na mailovú adresu: ciernaskrinka@ekvia.sk