Pomáhame Vám uspieť

Späť

Aktuality

2016 MÁJ

PARTNERSKÝ DEŇ - 25 rokov Ekvie


Dňa 4.5.2016 nám bolo opäť potešením, tak ako po minulé roky, usporiadať pre našich priateľov, zákazníkov a partnerov  už po 5. krát Partnerský deň. Ten tohtoročný bol však v niečom výnimočný, bol aj oslavou krásneho 25. jubilea pôsobenia spoločnosti EKVIA na trhu. Aj preto sme sa ho rozhodli usporiadať v priestoroch firmy a tak ponúknuť našim zákazníkom možnosť vidieť každodenný život firmy aj z vnútra, formou exkurzií po priestoroch firmy a skladových priestoroch.

Ako je zvykom, Partnerský deň bol rozdelený do dvoch častí. Tá prvá, denná priniesla prezentáciu toho najnovšieho v sortimente spoločnosti EKVIA a taktiež v sortimente našich dlhoročných partnerov. V  “prezentačnom stane“ preto mohli naši zákazníci vidieť novinky spoločností EKVIA, Credin, Diamant, Dawn Foods, Beluša Foods, Naturex, Kontinua, Lallemand a Sonneveld.

Okrem výstavy mali naši zákazníci možnosť vypočuť si aj dve prednášky v našom Zákazníckom a Inovačnom Centre (ZaIC). Prvú na tému “Legislatívne zmeny týkajúce sa poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom pekárskych a cukrárskych výrobkov“, ktorú viedol pán Ing. Milan Machalec, MPH. Druhá prezentácia sa niesla v podobnom duchu avšak z pohľadu praxe. Predstavili sme našim zákazníkom EKVIA Premium Pro – profesionálny portál pre pekárov a cukrárov, novinku v sortimente služieb EKVIA, ktorá predstavuje komplexné riešenie v oblasti zavádzania legislatívnych nariadení a nárokov do každodenného života pekára a cukrára.

Večerná časť sa presunula do nitrianskeho PKO, kde sme spolu s našimi zákazníkmi a dodávateľmi oslávili 25. narodeniny firmy v skvelej atmosfére pri výbornom jedle a víne. Celým večerom nás sprevádzalo niekoľko známych umelcov a spoločne sa nám podarilo vytvoriť výbornú atmosféru.

Teší nás a zároveň ďakujeme našim partnerom, že prijali naše pozvanie. Účasť viac ako 200 ľudí z takmer 90 slovenských pekární a cukrární si veľmi vážime.

Už teraz sa tešíme na stretnutie pri niektorej z ďalších aktivít, ktoré EKVIA pre svojich partnerov pripraví.

Martin Potisk


picture-10.jpg picture-101.jpg picture-102.jpg picture-104.jpg
picture-114.jpg picture-119.jpg picture-120.jpg picture-122.jpg picture-124.jpg picture-134.jpg picture-160.jpg picture-160.jpg picture-161.jpg picture-177.jpg picture-182.jpg picture-185.jpg picture-191.jpg picture-197.jpg picture-211.jpg picture-23.jpg picture-30.jpg picture-34.jpg picture-41.jpg picture-47.jpg picture-48.jpg picture-49.jpg picture-53.jpg picture-53.jpg picture-65.jpg
picture-72.jpg picture-73.jpg picture-76.jpg picture-79.jpg picture-81.jpg picture-88.jpg picture-9.jpg picture-91.jpg picture-94.jpg picture-95.jpg picture-99.jpg