Enabling Your Success

Potravinárske farbivá

FARBA ŽLTÁ MEDOVÁ E104, E110(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.

Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:

01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 12 mg/kg
03 Zmrzliny - 0 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 35 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 58 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4) - max. 58 mg/kg
07.2 Jemné pečivo - 0 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1, 3 a 4) - max. 12 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel.

FARBA ZELENÁ LISTOVÁ E104, E132, E110(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení
jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.
Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 13 mg/kg
03 Zmrzliny - 0 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 41 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 68 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4) - max. 68 mg/kg
07.2 Jemné pečivo - 0 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1, 3 a 4) - max. 13 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel.

FARBA ZELENÁ BRILANTNÁ SVETLÁ E104, E133, E110(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.
Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 11 mg/kg
03 Zmrzliny - 0 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 34 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 56 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4 max. 56 mg/kg)
07.2 Jemné pečivo - 0 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1,3 a 4) - max. 11 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel.

FARBA ČERVENÁ PURPUROVÁ E124, E110(0,1 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.
Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 5 mg/kg
03 Zmrzliny - 0 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 21 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 57 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4) - max. 57 mg/kg
07.2 Jemné pečivo - 0 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 177 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1, 3 a 4) - max. 10 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel. 

SAROMEX KURKUMA B(13 kg)

1 kg saromexu zodpovedá 1 kg mletej prírodnej kurkumy

farbivo určené pre potravinársky priemysel - cestoviny

FARBA ŽLTÁ CITRÓNOVÁ E102(0,25 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku.
Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 150 mg/kg
03 Zmrzliny - max. 150 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 300 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 500 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4) - max. 300 mg/kg
07.2 Jemné pečivo - max. 200 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1, 3 a 4) - max. 150 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel.

FARBA MODRÁ SLIVKOVÁ E132(0,25 kg)

Vhodnosť použitia a dávkovanie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, musia byť vrátane stability otestované odberateľom vo finálnom výrobku. 

Max. povolené limity po prepočte v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 pre toto farbivo sú:
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli tepelne ošetrené - max. 150 mg/kg
03 Zmrzliny - max. 150 mg/kg
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu (okrem kandizovaného ovocia) - max. 300 mg/kg
05.4 Dekorácie, polevy a omáčky okrem náplní - max. 500 mg/kg; náplne (okrem náplní podľa 4.2.4 max. 300 mg/kg)
07.2 Jemné pečivo - max. 200 mg/kg
14.2.6 Liehoviny v zmysle Nariadenia (ES) č. 110/2008 (okrem kategórií 1 až 14) - max. 200 mg/kg
16 Dezerty (okrem výrobkov kategórie 1,3 a 4) - max. 150 mg/kg

Farbivo vo forme prášku, určené pre potravinársky priemysel.

SAROMEX KURKUMA B(5 kg)

1 kg saromexu zodpovedá 1 kg mletej prírodnej kurkumy

farbivo určené pre potravinársky priemysel - cestoviny